بهترین زمان برای شروع درمان ارتودنسی

بهترین زمان برای شروع درمان ارتودنسی چه زمانی میباشد؟

زمان مشخصی برای درمان ارتودنسی وجود ندارد، و اغلب مال اکلوژنها بدون توجه به سن بیمار قابل درمان میباشند. زمان مناسب برای شروع درمان ارتودنسی را متخصص ارتودنسی مشخص میکند. اغلب بیماران تحت درمان ارتودنسی کمتر از 20 سال سن دارند، اما در تمامی سنین میتوان درمان ارتودنسی را انجام داد. سن شایع برای اولین معاینه ارتودنسی حدود 7-6 سالگی میباشد که طی آن اولین دندانهای دائمی به محیط دهان رویش میکنند. زمان مناسب بعدی برای معاینه ارتودنسی در 12-10 سالگی میباشد، درست قبل از اینکه تمامی دندانهای دائمی به محیط دهان رویش کنند. برای برخی کودکان با مشکلات تکاملی دندانی معاینه در سنین 3-2 سالگی توصیه میشود. گاهی اوقات، کودکان در سنین 8 تا 10 سالگی تحت درمانهای ساده ارتودنسی قرار گرفته و دیگر نیازی به درمانهای جامع بعدی نخواهند داشت. انجام درمان ارتودنسی در سنین پایین روند درمان را ساده تر کرده و از مدت زمان آن میکاهد.

چه انتظاری از درمان ارتودنسی داشته باشم؟

درهنگام معاینه ارتودنتیست، دندانها، فکین و صورت شما را مورد ارزیابی قرار میدهد. اگر مشکل مال اکلوژن داشته باشید، ارتودنتیست شما به معاینه دقیقتر سیستم دندانی شما احتیاج دارد. به این جهت، نماهای مختلفی از دندانها، فکین و سر و صورت هر بیمار مورد نیاز میباشد. این موارد شامل تهیه تصاویر رنگی از صورت و دندانها، رادیوگرافی سر و دندانها و تهیه مدلهای گچی از دندانها میباشد. تهیه این مدارک هیچگونه درد و ناراحتی برای بیمار نخواهد داشت.

نگاهی نزدیکتر به دهان شما

احتمال با استفاده از ماده خمیری نرمی از شما قالبگیری شده است. سپس ارتودنتیست اقدام به ریختن گچ نمونه قالبگیری شده می نماید و مدل دقیقی از دندانهای شما تهیه میکند.
مدل گچی ابزاری کاربردی برای ارتودنتیست است تا شرایط اولیه دندانی بیمار قبل از شروع درمان ارتودنسی را ثبت کند. امروزه تصاویر رنگی از دندانها، صورت و نیم رخ جهت طرح ریزی و پیگیری پروسه درمان مورد استفاده قرار میگیرد و تقریبا نیاز به مدلهای گچی را کمتر ساخته است.

ارتودنتیست از مدل گچی به منظور طرح ریزی و پیگیری پروسه
درمان استفاده میکند.

تصاویر رادیوگرافی به ارتودنتیست کمک میکند تا وجود پوسیدگیها، دندانهای نهفته، یا مشکلات مربوط به ریشه و استخوان را مورد ارزیابی قرار دهد. رادیوگرافی ناحیه سر این امکان را فراهم میسازد تا ارتباط بین فک بالا و پایین ارزیابی شده، زاویه دقیق دندانهای قدامی مشخص شود و همچنین وجود پتانسیل رشدی در کودکان مورد ارزیابی قرار بگیرد.

بستن منو