طرح درمان ارتودنسی

با استفاده از مدارک تهیه شده و آنالیز آنها، ارتودنتیست اقدام به طرح ریزی درمان با توجه به مشکل اصلی شما مینماید. از بین طرح درمانهای مختلف، ارتودنتیست اقدام به انتخاب طرح درمانی خواهد کرد که بیشترین سود را برای بیمار داشته و از نظر زمانی حداقل ممکن باشد. همواره به خاطر داشته باشیدکه مدت زمان درمان عددی تقریبی میباشد. عوامل بسیاری بر روی مدت زمان درمان تاثیرگذار میباشد؛ شامل همکاری شما، رعایت بهداشت و حفظ تغذیه سالم، پرهیز از خوردن غذاهای خاص و پیروی از دستورات ارتودنتیست.

چه نوع دستگاهی برای من بهتر است؟

ارتودنتیست شما بهترین دستگاه را با توجه به مشکل اصلی را به شما پیشنهاد خواهد کرد. نوع دستگاه بستگی به این مسئله دارد که مشکل شما دندانی باشد یا اسکلتی و یا ترکیبی از این دو مشکل.
اگر مشکل شما صرفا دندانی باشد، استفاده از براکتها برای مرتب کردن دندانها توصیه میشود. گاهی قبل از قرار دهی براکتها نیاز است تا فضا بین دندانهای خلفی ایجاد گردد. جهت ایجاد فضا بین دندانها، ارتودنتیست از سپریتور یا فضا ساز استفاده میکند که در انواع پلاستیکی و فلزی موجود میباشد. سپریتورها برای چند روز ناراحت کننده میباشند. در صورت تمایل میتوانید از مسکن جهت تسکین درد استفاده کنید.

این سپریتورها، فلزی بوده، مثل فنر عمل میکنند. بین دندانها فاصله ایجاد میکنند تا بتوان بند را بر روی دندانهای خلفی منطبق ساخت.

بستن منو