ارتودنسی چیست؟

ارتودنسی چیست؟

ارتودنسی یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی میباشد که به اصلاح نامرتبی دندانها و مشکلات مربوط به جفت و جور شدن فک بالا و پایین میپردازد. ارتودنسی اولین تخصص معرفی شده در رشته دندانپزشکی میباشد. ارتودنسی در بسیاری از کشورهای دنیا با تفاوتهایی آموزش داده میشود. در ایران یک دندانپزشک پس از ۶ سال تحصیل دندانپزشکی و اخذ مدرک دکترای عمومی دندانپزشکی میتواند در آزمون پذیرش دستیار )رزیدنت( تخصصی دندانپزشکی شرکت کند و در صورت قبولی وارد این دوره تخصصی شود. طول دوره رسمی تخصص ارتودنسی در ایران ۳ سال میباشد. در ایران متخصصین مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، کلمه متخصص را در مهر طبابت خود قید میکنند که با جستجو در اطلاعات پزشکان در درگاه سازمان نظام پزشکی قابل بررسی است.

جفت و جور شدن ناصحیح فک بالا و پایین چه مشکلی ایجاد میکند؟

دو تیغه اره را تصور کنید که همانند قطعات پازل در یکدیگر فرو رفتهاند. دندانهای فک بالا و پایین نیز با همین الگو میبایست بر روی یکدیگر جفت شوند. اگر دندانهای شما به این صورت بر روی یکدیگر جفت نشوند، شما به اصطلاح دارای »مال اکلوژن« میباشید.

مال اکلوژن از بسیاری جهات مشکل ساز میباشد. تکلم، بلع و جویدن را تحت تاثیر قرار میدهد و همچنین میتواند باعث سائیده شدن دندانها گردد. از دیگر مشکلات به وجود آورده میتوان به دشواری در رعایت و کنترل بهداشت دهان و دندان اشاره کرد که نتیجه آن ایجاد پوسیدگی دندانی، بیماریهای لثه و بوی بد دهان میباشد.

بستن منو