پلاک نگهدارنده ارتودنسی

پس از برداشته شدن براکتها، تقریبا همیشه نیاز به استفاده از پلاکهای نگهدارنده جهت تثبیت موقعیت جدید دندانها، سخت شدن استخوان اطراف آنها و همچنین تطابق بافتهای لثه ای میباشد.…

ادامه خواندن

مشکالت دندانی

برای داشتن سیستم جونده ایده آل، به تعداد مساوی دندان در فک بالا و پایین مورد نیاز میباشد. در صورتی که شما دندان غائب دارید و یا اینکه یکی از…

ادامه خواندن

دندانهای بهم ریخته

چرا دندانهای من بهم ریخته است؟ عوامل مختلفی در این خصوص نقش دارند که به برخی از آنها اشاره میکنیم: • دندانهای شما طی برنامه زمان بندی شده رویش پیدا…

ادامه خواندن

طرح درمان ارتودنسی

با استفاده از مدارک تهیه شده و آنالیز آنها، ارتودنتیست اقدام به طرح ریزی درمان با توجه به مشکل اصلی شما مینماید. از بین طرح درمانهای مختلف، ارتودنتیست اقدام به…

ادامه خواندن

اجزاء ارتودنسی ثابت

مشخصترین جزء دستگاه ارتودنسی ثابت، براکتهای چهارگوش آن میباشد. براکتها معموال به صورت مستقیم به دندانها چسبانده میشوند. همانند ریل های راه آهن که واگن قطار را در سر جای…

ادامه خواندن
  • 1
  • 2
بستن منو